[verzia pre mobil]
TK KBS

Dnes je pondelok 22. 07. 2024   Meniny má Magdaléna      Pošlite tip TK KBS [RSS][Email][Mobile][Twitter][Instagram][Threads][Facebook] Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  júl  >>
poutstštpisone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy
Podcast:
Google|Apple|Spotify

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

Kňaz Mons. Vincent Malý by sa v sobotu 3. septembra dožil 100 rokov
P:3, 02. 09. 2022 14:55, DOM

Bratislava 2. septembra (TK KBS) Tretieho septembra 1922 sa v Čiernych Kľačanoch (okr. Zlaté Moravce) narodil apoštolský protonotár, Mons. Vincent Malý, († 26. január 2008Nitra) slovenský rímskokatolícky kňaz, teológ, zostavovateľ a prekladateľ liturgických kníh, a dlhoročný zostavovateľ Direktórií.

Po stredoškolských štúdiách na  zlatomoraveckom gymnáziu, v kňazskom seminári študoval v rokoch 1942 - 1947. Jeho spolužiakmi zo seminára boli aj kardinál Jozef Tomko, Anton Bagín (1923 - 1992). 22. júna v roku 1947 bol Mons. Vincent Malý vysvätený za kňaza. Od samého počiatku kňazskej dráhy sa  špecializoval na liturgiu.

Po Druhom vatikánskom koncile jeho pozornosť bola zameraná na konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Aktívnej účasti na liturgickom dianí na Slovensku sa v rôznych funkciách venoval desaťročia, a to aj počas ťažkého obdobia komunistického režimu. Bol dlhoročným tajomníkom ešte Slovenskej liturgickej komisie (od roku 1979).

Po abdikácii predsedu Slovenskej liturgickej komisie, nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Jána Pásztora od roku 1987 pôsobil ako propredseda Slovenskej liturgickej komisie a potom bol takmer až do smrti tajomníkom Liturgickej komisie KBS. Zomrel v činnej kňazskej službe v Nitre 26. januára 2008. Pochovaný je vo svojom rodisku.

-

Nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, o ňom v spomienkovej publikácii z roku 2013 napísal:

„V pastorácii: kaplán v Príbete (1947-1948); v Leviciach (1948-1954); administrátor v Bratislave-Trnávke (1955-1959); v Trnave na Kopánke (1959-1969); v Lužiankach (od 1969 do smrti). Biskupom J. Gábrišom bol  menovaný asesorom (21.1. 1976). Za monsignora bol vymenovaný  na základe  žiadosti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Jána Pásztora, predsedu SLK 19. 4.1979. Dekanom  nitrianskeho dištriktu Trnavskej arcidiecézy bol od 1982. Významné vyznačenie za apoštolského  protonotára  sa mu dostalo 7. 3. 1997. Po zmene spoločenských pomerov a vymenovaním Mons. Vladimíra Filu, pomocného biskupa v Trnave v roku 1990 bol opäť vymenovaný za tajomníka SLK a neskôr po vzniku KBS a Lk KBS opätovne. Od založenia časopisu Liturgia  v roku 1991 bol jeho šéfredaktorom až do smrti. Zároveň pôsobil ako  vysokoškolský pedagóg  CMBF UK v Bratislave od 1990.   Vedúcim katedry liturgiky na CMBF UK v Bratislave bol od r. 1992.  Trnavská univerzita mu 15. 5. 1997 udelila za jeho zásluhy o liturgickú reformu na Slovensku v intenciách Druhého vatikánskeho koncilu čestný doktorát filozofických vied na Trnavskej univerzite PhDr. h. c. Vo farnosti Lužianky mu bol udelený pamätný listu starostom Lužianok za duchovné pozdvihnutie obce a za vnútornú liturgickú úpravu kostola  (2. 8. 1998). Za členstvom a funkciami sa skrýva bohatá individuálna a zodpovedná  činnosť redaktora,  filologicky vzdelaného a teologicky  rozhľadeného jazykového  znalca liturgických textov, s osobitne vypestovaným zmyslom pre prekladový proces z latinských predlôh do slovenčiny, ktorá práve po roku 1948 sa dostáva do prúdu jazykových zmien (ide o kodifikáciu  pravidiel slovenského pravopisu z roku 1953, 1971, potom 1984 - v oblasti terminologickej, slovníkovej, pravopisnej, lexikálnej).  Osobitosť redakčnej a zostavovateľskej práce Mons. V. Malého poznačujú predovšetkým obmedzenia, aké prinášal a uplatňoval na Cirkev komunistický režim po roku 1948, a úlohy, aké vyplývali z reformy bohoslužieb a obradov v Katolíckej cirkvi a zároveň z postupného prijímania záverov Druhého vatikánskeho koncilu. Išlo najmä o uplatnenie národného jazyka v liturgii.  V tejto súvislosti možno poznamenať, že  aktívna  účasť odborníka J. Heribana v Ríme, zaručovala adekvátny slovenský preklad (nielen Svätého písma) všetkých obradových  textov, lebo  sa rešpektoval výrazový  a terminologický repertoár vývinu slovenského spisovného jazyka. Avšak podiel Mons. V. Malého na tomto prekladovom procese  sa nenaplnil iba koordináciou, ale aktívnou prekladateľskou činnosťou a konzultáciami nielen s teológmi, ale aj s laikmi - odborníkmi. Spomeniem medzi inými  napr. dr. Jána Považana, lingvistu. Laická spolupráca bola širšia. Malého osobnostný naturel dokázal získať k spolupráci široký okruh kňazov strednej i staršej generácie. Veľmi cennou je jeho publikačná činnosť v najstaršom teologickom periodiku na Slovensku Duchovný pastier, ktorý nepretržite vychádza od roku 1917. Náležitý obraz o tom prináša aj  ním redigovaný časopis Liturgia. Zvlášť spolupracoval aktívne pri prekladoch  s Mons. V. Filom, Mons. F. Javorom. Úprimný  vzťah mal s nitrianskym biskupom Mons. Jánom Pásztorom, predsedom SLK,  s ktorým  veľmi aktívne spolupracoval pod jeho vedením pri vydávaní liturgických kníh. Jeho prekladateľskou činnosťou sa inšpirovali aj odborníci prekladu na vedeckých konferenciách, zasvätených interpretáciám náboženských textov v osemdesiatych rokoch (v Prešove, Banskej Bystrici a v Nitre).  Prekladateľský proces Mons. V. Malého si zaslúži odbornú pozornosť, lebo sa týka osobitosti náboženského štýlu, rešpektujúci teologické špecifikum prekladu, vývin recepcie súčasnými veriacimi - Slovákmi a vývin náboženskej (aj teologickej) terminológie (pojmy, výrazy, významy - zrozumiteľnosť a adekvátnosť, variantnosť a i.). Malého jazykové poznanie sumuje filologický aspekt s komunikačným dosahom, významový aspekt s recepčným,  rozvinutý zmysel pre výrazové  ekvivalenty a hodnotové odlišnosti slovenčiny. Bohatá editorská a redaktorská činnosť nábožensko-obradových a teologických textov svedčí o poznaní diferencovaných potrieb náboženskej kultúry veriaceho spoločenstva na Slovensku, ale aj o potrebe rôznorodých textov, aké si vyžaduje nová evanjelizácia a aké  mu ponúka bohatá editorská tradícia slovenských kňazov v 19. i v 20. storočí. Pastoračné  požiadavky u neho dominujú nad časovými reformami, liturgia nad ostatnými obradovými textami.   Pohľad na spisovateľskú, publikačnú, redakčnú a organizátorskú aktivitu Mons. V. Malého v čase komunistického útlaku, poznanie praktík komunistického režimu a neustály atak na Cirkev upevňuje v nás obdiv a úctu k výsledkom  náležitej edičnej a tvorivej spisovateľskej práci, k osobnostnému nasadeniu a schopnosti jedinečným činom napĺňať kňazskú službu a duchovnú potrebu v nežičlivom a rozpornom historickom čase. Liturgická obnova  bola  na Slovensku vždy podnetom pre následnú zmenu tvorby a vydávania praktických príručiek a manuálov pre výchovu, šírenie a upevnenie náboženského života stále diferencovaného spektra veriaceho ľudu, vrátane mládeže. Sčasti sa to prejavilo v r. 1968, ale predovšetkým po r. 1990.  Podiel Mons. V. Malého na tomto poli kňazského poslania a účinkovania je príkladný a nasledovania hodný. Tvorivá práca redaktora sa prekrýva s umením odborného prekladu, editorská práca sa prekrýva s tvorivým prístupom  „popularizátora“ teologicko-náučnej tvorby (pre dospelých a deti), liturgických kníh, príručiek, modlitebných kníh a pod. Sám sa podieľal na preklade Neovulgaty a na ekumenickom preklade Svätého písma do slovenčiny.  Zaslúžil sa o preklad a  prípravu textu pre liturgické knihy (spolu s Mons. V. Filom, Mons. F. Javorom, Dr. J. Považanom): Lekcionár I., II., III., IV., V.,  vyšlo v  SSV Trnava v CN Bratislava 1978,1979, 1981, 1981, 1983;  Rímsky misál Typis Polyglottis Vaticanis 1981; (red).  Sväté písmo Nového zákona (podľa Neovulgáty) SSV Trnava 1996; Liturgia hodín I., II., III., IV.,  Typis Polyglottis Vaticanis 1986, 1998,  1990, 1992.  Aj vďaka, či predovšetkým vďaka Mons. Malému  Slovensko patrí medzi popredné národy, ktoré mali liturgické knihy v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Určite, z ľudského pohľadu, Mons. Vincent Malý chýba. Chýba jeho hlas, jeho prítomnosť. V mnohých činnostiach Cirkvi chýba jeho  múdra prítomnosť, chýba  jeho umiernený a uvážený otcovský postoj, jeho pracovitý a obetavý príklad...  Mons. V. Malý sa svojou ušľachtilou a cieľavedomou aktivitou zaraďuje  do radu tvorivých osobností  nášho náboženského a kultúrneho života a právom mu patrí vďaka, obdiv – i chvála“.

Zostavil Daniel Dian

Z publikačnej tvorby Vincenta Malého: MALÝ, V.: Fórum pastoračných problémov. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č. 1, s. 46-48; MALÝ, V.: Okolo holandského katechizmu. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č. 3, s. 129-130; MALÝ, V.: Nový rímsky breviár. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č.5, s. 242-244; MALÝ, V.: Otec biskup a liturgia. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č.6, s. 288-290; MALÝ, V.: Nova et vetera componere. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č.7, s. 339-341; MALÝ, V.: Nový liturgický rok. In: Duchovný pastier, roč.44 (1969), č.8, s. 387-390; MALÝ, V.: Ako utvoriť liturgický spevník? In: Duchovný pastier, roč.46 (1971); LUŽIANSKY, V. (MALÝ, V.): Veľkonočná vigília a obrad Vzkriesenia. In: Duchovný pastier, roč.47 (1972); MALÝ, V.: Ešte o liturgickom roku k článkom v DP 9/1972 a DP 2/1973.. In: Duchovný pastier, roč.48 (1973); ROK 1988 - ročník 69; MALÝ, V.: Pätnásť rokov plodnej liturgickej práce. In: Duchovný pastier, roč.69 (1988). MALÝ, V.: Stav liturgie na Slovensku. In: Liturgia. 1991, roč. 1, č. 4, s. 281; MALÝ, V.: Úcta k svätej Anne. Trnava: KON-PRESS, 1997. 46 s. ISBN 8085413329; MALÝ, V.: Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 1994. 75 s. ISBN 8071141097; MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti birmovania. 6. dopl. vyd. Trnava: SSV, 2005. 194 s. ISBN 807162568X; MALÝ, V.: Novéna k svätému Pátrovi Piovi: Pre chorých a trpiacich. 1. vyd. Trnava: SSV, 2005. 23 s. ISBN 8071625671; MALÝ, V.: Kráľovná mája: Májové pobožnosti. Bratislava: LÚČ, 2000. 161 s. ISBN 8071142972;

Články o Mons. Vincentovi Malom: DIAN, D.: Mons. PhDr. h. c. Vincent malý, apoštolský protonotár jubiluje. In: Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. Trnava: SSV,  1997,  roč. 78, č. 7., s. 334 – 335; JUDÁK, V.: MALÝ, Vincent. In: PAŠTEKA, J. s autorským kolektívom: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Vydavateľské družstvo LÚČ 2000, s. 872 – 873; DIAN, D.: Významné životné jubileum slovenského liturgistu. In: Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život.  Trnava: SSV,  2002,  roč. 83, č.11., s. 694 – 697; DIAN, D.:  Mons. Vincent Malý – neprehliadnuteľná osobnosť obnovy liturgie na Slovensku po Druhom vatikánskom koncile. In: Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. Trnava: SSV,  roč. 88, č. 6, s. 458; DIAN, D.:  Nad uzavretým životom významného slovenského liturgistu. In: Liturgia. Trnava SSV 2008, č. 1.; KUKLA, M.: Mons. Vincent Malý, PhDr. h. c. Lužianky 2013.( TK KBS, dd, akr, ml; pz ) 20220902045   |   Upozorniť na chybu v správe |

[naspäť]