matica.sk a stránkach ďalších spoluvyhlasovateľov, napríklad hlavného garanta súťaže Divadla Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov.">
[verzia pre mobil]
TK KBS

Dnes je piatok 22. 10. 2021   Meniny má Sergej       Pošlite tip TK KBS Správy cez: RSS | Email | Mobile | Twitter | Instagram | Facebook | Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  október  >>
poutstštpisone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

  COVID-19
Koronavírus [dossier]
Covid-19 automat
Rady pri ochorení

  Top témy
Všetky
Pápež František na Slovensku
SDM 2023 Lisabon
Synoda 2021-23
Rok Amoris Laetitia
Rok sv. Jozefa
Koronavírus

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy
Podcast
[apple]

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda
Pôstna polievka
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

Do Gorazdovho literárneho Prešova sa dá prihlásiť už len do 15. októbra
P:3, 10. 10. 2019 07:20, DOM

Prešov 10. októbra (TK KBS) Už len pár dní zostáva záujemcom, aby sa prihlásili do tohtoročnej literárnej súťaže Gorazdov literárny Prešov. Jej uzávierka bude 15. októbra 2019. Podrobné propozície sú na stránke matica.sk a stránkach ďalších spoluvyhlasovateľov, napríklad hlavného garanta súťaže Divadla Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov.

Nosnými cieľmi Gorazdovho literárneho Prešova (GLP) je iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku; prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu; prispieť k poznaniu života a diela sv. Konštantína - Cyrila a Metoda a vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej spisbe. Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou súťažiacich, ktorí tvoria v slovenčine. Autori by sa vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – svätého Gorazda.

Súťaž je orientovaná na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojej tvorbe zachytávajú život významných osobností a posolstvá významných udalostí národnej a kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry. Autori budú rozdelení do dvoch vekových kategórií, v prvej budú súťažiť žiaci ZŠ, v druhej mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.

Gorazdov literárny Prešov cieľavedome, v duchu medzinárodného Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia. XXIV. GLP tvorí súčasť jubilejných XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými jedenástykrát prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Významnými tematickými dominantami XXIV. GLP sú o. i. jubileá viažuce sa k významným osobnostiam, udalostiam, inštitúciám súvisiacim s našou štátnosťou, identitou a kresťanskou kultúrnou orientáciou.

V národných tradíciách sú to jubileá:

– 150. výročie úmrtia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej 5. júl 1869. Významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ, národovec.

– 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej 1. januára 2019 Matica slovenská si v roku 2019 pripomína 100. výročie svojho oživotvorenia po násilnom zatvorení bývalou uhorskou vládou v roku 1875.

Obnovenie činnosti Matice slovenskej sa začalo 1. januára 1919 vydaním dekrétu Vavra Šrobára. Dekrétom č. 1 z roku 1919 vyhlásil všetky práva Matice slovenskej za neporušené, čo znamenalo, že nezanikli ani počas jej nezákonnej likvidácie.

V kresťanských tradíciách sú to jubileá:

– 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa – svätého Cyrila 14. február 869 a 1150. výročie menovania sv. Metoda za veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa metropolitu. Obaja solúnski bratia boli apoštoli Slovanov. Len a len za dielo, ktoré vykonali u našich predkov Slovenov ich prvý slovanský pápež (dnes už svätý) Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Teda my Slováci sme „dali“ Európe spolupatrónov. Tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

– 1150. výročie kňazského svätenia sv. Gorazda 869. Spolu s byzantskými vzdelancami Konštantínom - Filozofom a Metodom vykonali nevšedné inkulturačné, apoštolské, kultúrne, pedagogické a diplomatické dielo, ktorým sme sa napojili na evanjelium. Žili sme, žijeme a verím že budeme žiť evanjeliovú kultúru, ktorou sme obohatili kresťanský fundament Európy. Gorazd je označovaný za nástupcu Metoda na jeho arcibiskupskom stolci i rektorskom poste veľkomoravského učilišťa.

– XXX. svätogorazdovské dni na Slovensku 29. júl 1990. Prvé podujatie Svätogorazdovských dní na Slovensku v Kútoch, ktorým sme zaznamenali zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície na Slovensku.

K riadeniu súťaže. Iniciátorom súťaže je PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Cyrilometodskej spoločnosti, kurátor pre kresťanské tradície Národné osvetové centrum, Bratislava (1996), predseda Prezídia Matice slovenskej. Vyhlasovatelia súťaže sú Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov; Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov a Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava. Spoluorganizátormi súťaže sú Matica slovenská, Martin; Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov; Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava; Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava; Gorazdus, n. o., Prešov; Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov; Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava; Spolok svätého Cyrila a Metoda, Michalovce; Spolok svätého Vojtecha, Trnava a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Podmienky súťaže.

Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky aj Slovák žijúci v zahraničí, tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorému doteraz nebola knižne vydaná publikácia. Súťaží sa v troch literárnych druhoch: duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra). Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac však päť poetických útvarov (v rozsahu do 10 strán), tri prozaické útvary (v rozsahu do 25 normalizovaných strán, t. j. 30 riadkov x 60 úderov v riadku) a jednu divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán). Do súťaže sa neprijímajú rukou písané práce. Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže. Autori sú povinní poslať práce v tlačenej podobe v 4 kópiách s uvedením svojho mena a priezviska, prípadne pseudonymu, dátumu a miesta narodenia, typu školy (ZŠ, SŠ), povolania a adresy; v elektronickej podobe (e-mail, CD). Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená: Gorazdov literárny Prešov 2019 .

Súťažné práce posudzuje odborná porota, zložená z literárnych vedcov, vysokoškolských pedagógov, ktorí sú literárne činnými umelcami. Literárne práce je treba zasielať na adresu: PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti (ďalej len „DZJ“) Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov. Ďalšie informácie o XXIV. Gorazdovom literárnom Prešove môžete získať od odborného garanta súťaže D. Rusnákovej na tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49; E-mail: rusnakova.osveta@djz.sk a tiež od autora projektu Gorazdov literárny Prešov Miroslava Holečka – Mobil: 0918 817 131; E-mail: mirko.holecko@gmail.com.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka GLP sa uskutoční 30.11. 2019 v Prešove za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov. Budú spojené s umeleckým programom a tvorivou dielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku. Výsledky súťaže garanti XXIV. GLP zverejnia aj v médiách, ktoré zverejnili propozície tejto súťaže.

TK KBS informoval Miroslav Holečko

( TK KBS, mho; ml ) 20191010018   |   Upozorniť na chybu v správe |

[naspäť]