[verzia pre mobil]
TK KBS

Dnes je piatok 19. 07. 2024   Meniny má Dušana      Pošlite tip TK KBS [RSS][Email][Mobile][Twitter][Instagram][Threads][Facebook] Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  júl  >>
poutstštpisone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy
Podcast:
Google|Apple|Spotify

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

V Prešovskej archieparchii kňazi čítali pastiersky list vladyku Babjaka
P:3, 06. 01. 2015 18:12, DOM

Prešov 6. januára (TK KBS) Na sviatok Bohozjavenia Pána, 6. januára, kňazi Prešovskej archieparchie čítali na svätých liturgiách namiesto homílie Pastiersky list prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ k Roku rodiny, ktorý v Prešovskej archieparchii pokračuje aj v tomto kalendárnom roku. Bude prebiehať súbežne s Rokom zasväteného života, ktorý pre celú Cirkev vyhlásil Svätý Otec František.

V pastierskom liste vladyka Ján vysvetľuje dôvody na pokračovanie Roku rodiny, ktorý začal ešte 6. januára 2014, ako aj úzku súvislosť medzi rodinou a zasväteným životom. Zároveň v ňom pozýva všetkých ľudí k referendu za rodinu, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Zdôrazňuje, že referendum sa nás všetkých bytostne týka a že nie je o politike, ale o rodine. List prinášame v plnom znení.

*

Pastiersky list k Roku rodiny

Drahí kňazi, ctihodné zasvätené osoby, drahé kresťanské rodiny, drahí bratia a sestry!

Obraciam sa na vás všetkých Pastierskym listom aj na začiatku nového roku 2015, ktorý je Svätým Otcom Františkom v celej Cirkvi venovaný zasvätenému životu. Slávime dnes jeden z najväčších sviatkov – Bohozjavenie Pána. Napĺňajú sa proroctvá – Boh sa dal poznať svojmu ľudu. V dnešnom evanjeliu počúvame, že sa otvorilo nebo. Boh sa nám dáva poznať ako Otec, Syn a Svätý Duch. Táto udalosť nám hovorí o tom, že Boh sa nad nami zmiloval a vo svojom synovi Ježišovi Kristovi nám otvára bránu do neba. V Duchu Svätom môžeme uveriť tejto radostnej správe a prijať Ježiša za svojho Pána a nájsť zaľúbenie v jednote s Ním, lebo v Ňom spočíva naplnenie nášho života.

Jednou z ciest k tejto jednote s Kristom je zasvätený život, ktorý je veľkým Božím darom pre Cirkev, ale aj pre celú ľudskú rodinu, lebo Bohu zasvätené osoby sa usilujú odpovedať na Ježišovu lásku svojou láskou. Týmto svojím úsilím vyvažujú zlobu sveta.

Sv. Ján Pavol II. píše v apoštolskej exhortácii Vita Consecrata takto: „Zasvätený život spĺňa osobitnú úlohu: udržuje v pokrstených vedomie základných evanjeliových hodnôt, vydávajúc "skvelé a výborné svedectvo, že svet nemožno pretvoriť a obetovať Bohu bez ducha blahoslavenstiev". Takto zasvätený život neustále pripomína Božiemu ľudu potrebu svätosťou života odpovedať na Božiu lásku, ktorú rozlieva do sŕdc Svätý Duch (porov. Rim 5,5).“ Zasvätený život je už tu na zemi zároveň excelentnou predzvesťou neba.

Počas slávenia Roku zasväteného života chceme v Prešovskej archieparchii ďalej pokračovať aj v intenzívnom prežívaní Roka rodiny. Dôvodov je viac:

1. Aj rodina je jednou z ciest ako kráčať v jednote s Kristom do nebeského kráľovstva.

2. Rodina je najohrozenejšia v dnešnej spoločnosti, potrebuje pomoc zo strany Cirkvi.

3. Celá Cirkev sa pripravuje na Riadnu biskupskú synodu o rodine v Ríme, aby našla vhodné prostriedky riešenia kríz dnešných rodín.

4. Zasvätené osoby pochádzajú tiež z rodín, ale najmä z usporiadaných rodín.

5. Minuloročný Rok rodiny priniesol svoje pekné ovocie, túžim po tom, aby ešte viac dozrelo v našich rodinách.

Týmto Pastierskym listom chcem naznačiť, ako sa budeme v tomto roku v Archieparchii venovať našim rodinám a čo im ponúkneme, aby duchovne zosilneli a odolali všetkým pokušeniam a nástrahám.

Kópie ikony Svätej rodiny budú ďalej putovať po našich rodinách, aby sa v rodinách udomácnila spoločná modlitba. Ponúkam do každej rodiny Brožúrku s textami katechéz, ktoré už poznáte, ale bude v nej aj sedem nových katechéz pre rodinu. Tiež ponúkam relikviu bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča na putovanie po farnostiach, ale je potrebné včas sa nahlásiť. Časopis Slovo bude uverejňovať moje krátke zamyslenia nad záverečným textom Mimoriadnej biskupskej synody. Tiež bude uverejňovať skúsenosti jednotlivcov i farností s putovaním ikony.

Veľmi odporúčam, aby sa spoločne v chrámoch, ale aj spoločne v rodinách modlil Akatist požehnania rodín. V rodinách môže byť rozdelený na niekoľko častí. Na jeho lepšie spoznanie a prehĺbenie ponúkam aj meditatívny spôsob modlitby Akatistu, ktorého návod nájdete v prílohe Pastierskeho listu. Vrelo odporúčam v každej farnosti a vo filiálnych obciach Modlitby matiek a Modlitby otcov. Kde už existujú, tak s väčšou horlivosťou pokračujte, a kde sa ešte nepraktizujú, tak je úlohou kňaza zaviesť tieto modlitby a poveriť ich vedením zodpovednú osobu a aspoň niekoľko mesiacov ich viesť.

Kríza rodiny sa prejavuje v rôznych smeroch. Mnoho rodín sa rozpadá a často aj pre malicherné príčiny. Najviac trpia nevinné deti, ktoré nevyrastajú v usporiadaných rodinách. Mimoriadna biskupská synoda konštatovala, že „mnoho detí sa rodí mimo manželstva a mnohé vyrastajú iba s jedným rodičom.“ Deti však potrebujú nielen matku, ale aj otca. Dobrá a správna výchova detí spočíva v príklade a v láske oboch rodičov.

Rodinných problémov je veľa, ale dajú sa riešiť, lebo čo je ľuďom nemožné, Bohu je možné. Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v Betleheme, pri Nanebovstúpení prisľúbil apoštolom, že zostane s nimi až do konca sveta. Áno, Ježiš žije s nami a môžeme sa s Ním stretať. Osobný kontakt s Ježišom je pre človeka veľmi dôležitý a nedá sa ničím nahradiť. Preto som v závere môjho vystúpenia na mimoriadnej synode o rodine povedal, že všetko naše úsilie, všetky formačné programy, starostlivosť kňazov, katechétov a všetkých zainteresovaných na poli riešenia problémov rodín, sú potrebné, ba nutné. Ale k tomu ľudskému namáhaniu sa, je najpotrebnejšie Božie požehnanie.

Rozpadnutým rodinám, matkám, otcom i deťom z týchto rodín odporúčam vrúcnu modlitbu k Bohorodičke, čítanie Svätého písma a pravidelnú účasť v chrámoch na bohoslužbách. Drahí bratia a sestry, Cirkev vás neodsudzuje, má o vás záujem a chce vám pomôcť. Tí z vás, ktorým sa rozpadlo manželstvo a nevstúpili ste do iného zväzku, požiadajte Arcibiskupský úrad, cez svojho duchovného otca, o možnosť pristupovania k sviatostiam. Sviatosť zmierenia a pokánia a sviatosť Eucharistie vám môžu nesmierne pomáhať vo vašej neľahkej situácii.

Kňazom v tomto Roku rodiny zvlášť odporúčam, aby trávili viac času v spovedniciach a ponúkali rodičom aj súkromné rozhovory na riešenie manželských kríz či problémov s deťmi. Ponúkam tiež možnosť položiť otázku mne, alebo pomocnému biskupovi. Kontakt sa nachádza na webovej stránke nášho arcibiskupstva: www.grkatpo.sk pod heslom: Napíšte o. arcibiskupovi.

Veľkými udalosťami tohtoročného slávenia Roka rodiny budú naše tradičné púte v máji v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lagievnikách, v auguste na našich najväčších Mariánskych pútnických miestach v Litmanovej a v Ľutine, ale aj na iných pútnických miestach Prešovskej archieparchie. Tiež žiadam kňazov, aby fatimské soboty a stavovské púte boli zamerané na posilnenie a upevnenie rodín.

Vyvrcholením Roka rodiny bude Biskupská synoda v Ríme, ale v Prešovskej archieparchii to bude znova Kongres rodiny, ktorý minulého roku mal veľký úspech. Drahí otcovia a drahé matky, záleží mi na šťastí vašom i vašich rodín. Mám nádej, že využijete nové príležitosti na posilnenie a upevnenie vašich manželstiev a rodín. Vyzývam vás, ochotne sa otvorte pre život, prijmite viacero detí, ako Boží dar. Bezdetné manželské páry povzbudzujem k adopcii. Slovensko vymiera pre egoizmus dnešných ľudí. Uvedomujem si, že sociálna situácia rodín je ťažká, ale ešte viac nám chýba dôvera v Boha, v jeho lásku k nám, v to, že sa v každej situácii o nás stará. Keď On dáva život, ako môžeme byť my proti životu?

Ide mi o záchranu rodín. Ide mi o deti, ktoré veľmi trpia, ak sa ich rodičia rozvádzajú a oni sú trhané na jednu či druhú stranu. Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby chránili rodinu, lebo niet bezpečnejšej kolísky pre deti, ktoré prichádzajú na svet, ako je rodina – ako je náručie matky i náručie otca.

Drahí bratia a sestry! Už o mesiac sa bude konať referendum za rodinu. Prosím vás, nepovedzte, že sa vás to netýka. Týka sa nás to všetkých a veľmi bytostne, preto sa ho máme zúčastniť všetci, aj so svojimi rodinnými príslušníkmi a každý z nás by mal povzbudiť aspoň niekoľkých ďalších ľudí, rodinu, známych, priateľov, kolegov, aj neveriacich, ktorí si rodinu vážia, aby sa referenda zúčastnili. Staňme sa apoštolmi tejto dobrej veci, Božej veci. Viaže nás to aj vo svedomí, lebo účasťou na referende môžeme obmedziť zlo, môžeme prispieť k záchrane rodiny. Áno, ísť na referendum je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexuálnej výchove na školách, ktorá je deštrukčná a navádza už malé deti na neviazaný sexuálny život. Drahí rodičia, nie štát vám dal deti, ale vy ste im darovali život, prijali ste ich od Boha ako dar, nedovoľte, aby vám ich morálne zničili. Účasťou na referende sa nestaviame proti nikomu, ani neobmedzujeme práva nijakej menšiny. Nechceme však dovoliť, aby sa nejakým spôsobom nahlodávala podstata rodiny, ktorá podľa Božieho plánu spočíva v otcovi, matke a deťoch. Účasťou na referende zamedzíme absurdite, že rodičia budú posielaní do väzenia za to, že odmietnu, aby sa ich deti zúčastňovali sexuálnej výchovy. Tiež nesmieme dovoliť, aby sa rodinám odoberali deti justíciou a dávali sa potom na výchovu aj homosexuálnym párom, ktoré nikdy pre deti nemôžu vytvoriť optimálne rodinné prostredie.

Účasťou na referende všetci podporíme svoju vlastnú rodinu, ale aj ostatné rodiny. Budeme hlasovať za ochranu zdravej rodiny. Je to veľmi dôležité. Preto hovorme o tom aj svojim priateľom, blízkym a známym. Verte mi, referendum nie je o politike, ale o rodine.

7. február 2015 bude naozaj dôležitý v histórii Slovenska. Ja i ty, my všetci rozhodneme, o ochrane detí a rodinného života. Médiá nás budú strašiť, že sa referenda nezúčastní potrebný počet voličov. Nedajme sa pomýliť, ale podporme ochranu rodiny, manželstva a detí. Je to naša najdôležitejšia úloha. Nosením bielych stužiek, či nálepkami na autách chceme dať najavo, že sa referenda zúčastnime a pozývajme tým aj ostatných, aby sa ho zúčastnili.

Nie je nič dôležitejšie ako počúvať Boha. V zasvätenom živote, ale aj v rodine nás Boh neustále pozýva uveriť jeho slovu a prijať jeho plán s nami, ktorému sa nič nevyrovná, pretože jeho plán lásky nám otvára nebo.

Prosme Svätú nazaretskú rodinu o pomoc a ochranu všetkých rodín na Slovensku. Denne sa spolu s vami, otcovia a matky, modlím za požehnanie vašich rodín a zo srdca vám žehnám! Aj vás, drahí rehoľníci a rehoľné sestry, pozývam, aby ste svojou modlitbou podporovali manželstvá a rodiny. S dôverou prosme Boha aj o milosť, aby aj v dnešnom svete mnohým daroval povolanie k zasvätenému životu. Manželský, rodinný a zasvätený život nestoja proti sebe, ale naopak, môžu a majú byť cestami k jednému cieľu, ktorým je jednota s Bohom už tu na zemi a raz v nebeskom kráľovstve.

Váš arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ

*

TK KBS informoval Ľubomír Petrík

( TK KBS, ľp, ml; pz ) 20150106013   |   Upozorniť na chybu v správe |

[naspäť]