[verzia pre mobil]
TK KBS

Dnes je utorok 27. 02. 2024   Meniny má Alexander      Pošlite tip TK KBS [RSS][Email][Mobile][Twitter][Instagram][Threads][Facebook] Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  február  >>
poutstštpisone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy
Podcast:
Google|Apple|Spotify

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

Príhovory počas prijatia pléna CCEE u prezidenta SR I. Gašparoviča
P:3, 04. 10. 2013 13:00, DOM

Bratislava 4. októbra (TK KBS) Predstaviteľov Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktorá v týchto dňoch zasadá v Bratislave, dnes prijal prezident SR Ivan Gašparovič. V plnom znení prinášame príhovory, ktoré zazneli počas prijatia.

-----------------------------------------------------------------

Príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Vaše Eminencie,

Vaše Excelencie,

vážené dámy a páni,

teším sa, že po prvý raz v histórii Slovenskej republiky, ktorá 1. januára tohto roku oslávila 20. výročie svojej samostatnej existencie, môžem privítať na pôde Prezidentského paláca v Bratislave delegáciu Rady európskych biskupských konferencií.

Počas 20-tich rokov dekád Slovenská republika prešla neľahkou, no úspešnou transformáciou, ktorá jej umožnila zaradiť sa do euroatlantických štruktúr. Môžem povedať, že sme aktívnou súčasťou týchto štruktúr. Sme jednou z najmladších republík, no slovenský národ v tomto regióne žije už viac ako tisícročie, patríme medzi najstaršie národy tohto regiónu. Slováci si dokázali zachovať svoju kultúru, jazyk, svoje územie a svoju vieru. Slovensko je dnes hrdý národ, hoci v čase neslobody nesmel hovoriť po slovensky, mal zatvorené školy, nesmel vyznávať vieru vo svojom jazyku.

V júli tohto roku sme si spoločne s osobitným vyslancom Jeho Svätosti pápeža Františka kardinálom Frankom Rodém pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Som presvedčený, že duchovné a kultúrne dedičstvo solúnskych bratov je integrálnou súčasťou budovania hodnotového systému európskej civilizácie. Obzvlášť v dnešnom zložitom období poznačenom hospodárskou krízou, ale aj krízou morálno-etických hodnôt vnímam duchovný odkaz patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy ako nevyčerpateľný zdroj univerzálnych hodnôt a inšpirácie pre súčasné a budúce generácie zjednotenej Európy.

Slovenská republika je dnes zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

V preambule svojho najvyššieho zákona – Ústavy Slovenskej republiky sa však odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy. Aj keď tento fakt neraz vyvoláva v časti verejnosti polemiky, či je Slovenská republika laickým štátom, nemôžeme opomenúť vzácne korene našej národnej identity.

Cirkvi a náboženské spoločnosti zaujímali v každej etape vývoja nášho národa nezastupiteľné miesto. Aj preto sme po vzniku Slovenskej republiky vytvorili vhodné podmienky na ich etablovanie sa vo verejnom živote a rozvoj partnerského dialógu. Ústava Slovenskej republiky, prijaté vnútroštátne právne normy, medzinárodné dohody medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a zmluvy s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami garantujú slobodu svedomia a vierovyznania.

Pápež František počas nedávnej pastoračnej návštevy v Brazílii naznačil, že dnešná doba vyžaduje konštruktívny dialóg, v ktorom je dôležitý aj príspevok veľkých náboženských tradícií. Práve tie podľa jeho názoru plnia plodnú úlohu v behu spoločenského života a oživovania demokracie. Laicita štátu, ktorý bez toho, aby sa stotožňoval s nejakým vierovyznaním, rešpektuje a oceňuje prítomnosť náboženského rozmeru v spoločnosti, podporuje pokojné spolunažívanie medzi rôznymi náboženstvami – to nám pripomína Svätý Otec.

Môžem zodpovedne povedať, že Slovensko i Európska únia uznávajú identitu a osobitný prínos cirkví a náboženských spoločnosti.

Všetci sme presvedčení, že každoročné stretnutia vedúcich predstaviteľov Európskej únie s predstaviteľmi kresťanských, moslimských a židovských náboženských komunít a niektorých iných náboženských spoločenstiev v Bruseli ukazujú, že spoločným úsilím môžeme účinnejšie čeliť výzvam, pred ktorými stojí Európa a naša civilizácia na prahu tretieho tisícročia.

Slovensko bude v roku 2016 predsedať Rade Európskej únie. Naše predsedníctvo vnímame ako výnimočnú príležitosť ešte viac posilniť našu pozíciu pri formulovaní európskych politík. Som presvedčený, že účasť cirkví a náboženských spoločností vo verejnosti a verejnej diskusii o týchto témach napomôže formulovať širšie východiská pre prípravu národných pozícií aj v otázkach hodnotového rozmeru únie.

Som presvedčený, že aj Vaše plenárne zasadnutie je hodnotným príspevkom v hľadaní nových foriem spolupráce medzi štátom a cirkvou v prospech ďalšieho budovania spoločného európskeho domu a posilňovania solidarity medzi jeho občanmi. Napokon aj so zreteľom na skutočnosť, že tento rok - 2013 bol vyhlásený európskymi inštitúciami za Európsky rok občanov.

Stále hovorím, že štát s cirkvou nesmie bojovať, nemal by ani súťažiť. Štát a cirkev by mali spolupracovať.

Vaše Eminencie, Vaše Excelencie, dôstojní páni,

želám Vám úspešné rokovania, ale aj prijemný pobyt v našom hlavnom meste – Bratislave a v našej historicky slávnej starobylej Nitre, ktorá sa už v 9. storočí stala sídlom prvej katolíckej diecézy v stredovýchodnej Európe.

Zároveň chcem požiadať Jeho Eminenciu kardinála Marka Ouelleta, aby tlmočil Jeho Svätosti pápežovi Františkovi moje úprimné prianie pevného zdravia a veľa síl v jeho úsilí na podporu vzájomného porozumenia a dialógu medzi národmi a náboženstvami a v posilňovaní solidarity s tými najchudobnejšími a najzraniteľnejšími.

Vaše Eminencie, Vaše Excelencie, ctení hostia,

pripíjam na Vaše zdravie a našu partnerskú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a katolíckou cirkvou a jej najvyšším štatutárom - Svätou stolicou v prospech občanov našej krajiny.

Osobitne pripíjam na zdravie Jeho Eminencie kardinála Petra Erdő a Jeho Eminencie kardinála Marca Ouelleta, ktorí 21. októbra oslávia 10. výročie prijatia kardinálskej hodnosti z rúk pápeža Jána Pavla II.

-----------------------------------------------------------------

Príhovor kardinála Erdö prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi

Vaša Excelencia, pán prezident Slovenskej republiky,

v mene všetkých predsedov európskych biskupských konferencií, ktorí sa schádzajú v týchto dňoch v Bratislave na Plenárnom zasadaní CCEE (Rada európskych biskupských konferencií), Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať sa za Vaše pozvanie. Reprezentujeme 39 biskupských konferencií, teda Katolícku cirkev v 44 krajinách nášho európskeho kontinentu.

S veľkou radosťou sa tento rok stretávame v Bratislave, kde nás prijali s veľkou starostlivosťou, ktorá je priateľským prejavom citlivého, ale aj rozhodného ľudu, ktorý si v dejinách mnoho vytrpel, avšak dokázal si vždy zachovať vlastnú identitu a otvorenosť pre druhých.

Naše výročné zasadanie sa v tomto roku venuje téme vzťahu náboženstva a občianskej spoločnosti v Európe. Pochádzame z celej Európy, máme rozličné skúsenosti tej istej viery. Snažíme sa o slobodu svedomia a náboženstva pre všetkých občanov a spoločenstiev a o spoločné dobro všetkých.

Je naším hlbokým presvedčením, že otvorenie sa voči plnosti skutočnosti, voči zmyslu a hodnote života, ponúka najlepší základ pre právo i pre spolunažívanie ľudí. Dozvedeli sme sa o Národnom pochode za život, ktorý zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska. Veľmi si želáme, aby európske spoločnosti boli stále viac otvorené pre prijatie života vo všetkých jeho fázach.

Veľmi si vážime otvorený dialóg s Cirkvou a záruky rešpektovania náboženskej slobody v jednotlivých krajinách, ako aj právo na výhradu vo svedomí a ochranu kresťanov pred diskrimináciou. Okrem toho by sme si priali, aby toto základné právo jednotlivcov a spoločenstiev bolo rešpektované aj v medzinárodných inštitúciách, s osobitnou pozornosťou voči kresťanom, ktorí v týchto časoch znášajú prenasledovania na Blízkom východe a v iných častiach sveta.

Sme tu dnes aj preto, že chceme spoločne s Cirkvou na Slovensku a s celým slovenským národom osláviť 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na vaše územie. Títo svätci, ktorí sú aj spolupatrónmi Európy, sú príkladom lásky k Bohu a k bratom, príkladom dialógu medzi kultúrami, ktorý na začiatku tretieho tisícročia napomáha hľadať spôsoby spolužitia a spolupráce aj medzi štátmi, aby dokázali rešpektovať rozdielnosti, a zároveň budovať jednotu, ktorá je nasmerovaná na spoločné dobro. Želáme vašej krajine časy pokoja a rozvoja pod ochranou svätých Cyrila a Metoda!

Pán prezident, v mene všetkých členov CCEE Vám chcem ešte raz poďakovať za Vaše prijatie a za to, že ste sa s nami podelili o Vaše myšlienky.

-----------------------------------------------------------------

Zdroje: TK KBS / Prezidentská kancelária SR

Preložil: Martin Kramara

( TK KBS, tk, pk, mk; ml ) 20131004030   |   Upozorniť na chybu v správe |

[naspäť]