V Ríme predstavia pápežovo posolstvo na tohtoročné pôstne obdobie


Svätý Otec kondoloval v súvislosti s nešťastiami v Libérii a Bangladéši


Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva v kláštore redemptoristov


Na palube Bárky boli s animátormi a kňazmi z troch protopresbyterátov


Pápež František otvoril stretnutie na ochranu maloletých vo Vatikáne


Relikvia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej v Kysuckom Novom MesteJezuita František Kovaľ: Na univerzitu som sa prichádzal nadýchať


Dominikánska rodina pozýva priateľov umenia na akciu Dotyk krásy