Magister Rehole kazateľov pozýva dominikánsku rodinu k pokániu


Ďalší Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline bude o prekračovaní hraníc


„Ľudí v kostoloch ubudlo,“ tvrdia poslucháči Rádia LUMEN


Šíriaci sa koronavírus vytvára podľa Cyrila Vasiľa hranice komunikácie