Rektor Pápežského slovenského kolégia píše o sv. Cyrilovi a Metodovi


Rumunsko zaviedlo štátnu spomienku na prenasledovaných kresťanov


Mariánska Levoča si pripomína 25. výročie od návštevy sv. Jána Pavla II.


Svätý Otec v čase globálnej krízy podporil Svetový potravinový program