Miroslav Dzurech ml. sa stal novým riaditeľom slovenskej kancelárie ACN


V Ružomberku bude v auguste celoslovenské stretnutie animátorov eRka


Katolícka univerzita v Ružomberku bola úspešná v projekte Erasmus+


Najnovšia "Viera do vrecka" prináša tému pod názvom "Ovocie misií"


Saleziáni don Bosca vydali letné dvojčíslo časopisu "Don Bosco dnes"


Zomrel 93-ročný kard. Llaurens, emeritný vojenský ordinár Španielska


V Močenku si pripomenú 1150. výročia kňazského svätenia sv. Gorazda


Pápež: Kiež pripomienka veľkého kroku zapáli túžbu k väčším métam