Monitoring médií zo dňa 21.11.2018

- UTENTICKÉ SVEDECTVO O UTRPENÍ Z NÁSILIA (Šport)
- Čaká sa na prelom vo využití kmeňových buniek (Pravda)
- Detvianska dychová storočnica (Šport)
- Aj vy ste boli cudzincami (SME)
- Benátky vo farbe bolesti (Šport)
- Borovicu vyťali spred kostola (Nový Čas)
- Ocenenia Fóra kresťanských inštitúcií (Rádio Lumen)
- Diecézna škola viery (Rádio Lumen)
- Benátky sa na počesť prenasledovaných kresťanov zahalili do červena (Rádio Lumen)
- Kampaň Darček naviac (Rádio Lumen)
- 20 rokov NO Áno pre život (Rádio Lumen)
- Istanbulský dohovor v Česku: rozdelená cirkev aj kritický Kraus (postoj.sk)
- Poľskí biskupi po pedofilných škandáloch: Ospravedlnili sa za sexuálne zneužívanie detí kňazmi (topky.sk)
- Poľskí biskupi sa ospravedlnili za sexuálne zneu... (dennikn.sk)

UTENTICKÉ SVEDECTVO O UTRPENÍ Z NÁSILIA

Šport

Dva roky monitorovala pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need situáciu v 196 krajinách sveta. Pripravila v poradí už 14. dvojročné vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku ju po prvýkrát predstaví v piatok v Bratislave. Približne 250 miliónov ľudí na svete trpí pre svoje náboženské presvedčenie, pričom takmer 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia je páchaných práve na kresťanoch. Slovensko navštívil v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorým sa zároveň otvára kampaň Pomoc pre Sýriu, arcibiskup zo sýrskeho mesta Aleppo Antoine Chahda. Svoje svedectvo prednesie už dnes v Trnave a od zajtra aj v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach, Prešove a Ružomberku. Autor: JÁN FELIX

[Hore]
--------------------------------------

Čaká sa na prelom vo využití kmeňových buniek

Pravda

Ľudské embryonálne kmeňové bunky sú unikátne v tom, že sa môžu vyvinúť v akýkoľvek bunkový typ prítomný v dospelom ľudskom tele. Vďaka tomu sú potenciálne dobre využiteľné na liečebné účely. Predstavujú nástroj na výskum mnohých zdravotných porúch. Pokusy o liečbu chorôb však zatiaľ viaznu na tom, že z nich vedci nevedia vypestovať plnohodnotné liečebné bunky. Pred 20 rokmi, 6. novembra 1998, sa podarilo americkým vedcom pod vedením Jamesa Thomsona na Wisconsinskej univerzite prvýkrát v histórii vytvoriť embryonálne kmeňové bunky človeka. Väčšina buniek ľudského embrya sa premení v placentu a plodové obaly, ktoré chránia vyvíjajúci sa zárodok. Asi tretina je však predurčená na vývoj v budúceho človeka. To vedcov dlho fascinovalo, až prišiel prelom Jamesa Thomsona. Ten pred 20 rokmi ohlásil svetu, že premenil bunky odobraté z ľudského embrya na univerzálnu bunkovú „surovinu", ktorú je možné pretvárať na rôzne typy buniek človeka. Na jednej strane vtedy zavládlo nadšenie najmä z možného vývoja nových liečebných metód, z druhej strany ale zaznievali ostré odsúdenia - predovšetkým od rímskokatolíckej cirkvi. Rôzne sú aj prístupy legislatívy. V mnohých krajinách sú tvorba a výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek povolené za podmienok ustanovených zákonom. Ich využitiu na liečbu sa - nehľadiac na rad etických problémov stále stavia do cesty problém s tolerovaním týchto buniek imunitným systémom príjemcu či s ich možným nekontrolovaným rastom. Riešením sa zdalo takzvané terapeutické klonovanie. Pri ňom je ľudské embryo vytvorené v laboratóriu vnesením jadra pacientovej bunky do ľudského vajíčka zbaveného vlastnej dedičnej informácie. Vzniknuté embryo a z neho vytvorené kmeňové bunky potom nesú dedičnú informáciu pacienta. Tento postup bol ale v roku 2004 zastavený škandálom okolo juhokórejského tímu. Podľa záverov vyšetrovacej komisie Soulskej národnej univerzity títo vedci podvrhli dokumentáciu o klonovaní ľudského embrya a výskume kmeňových buniek. Pre výskum to znamenalo ťažkú ranu. Nástrahy terapeutického klonovania potom zvládol až v roku 2013 ruský biológ Sukru Mitalipov, pôsobiaci na Oregonskej univerzite.
Ďalšou nádejou sa zdajú aj indukované pluripotentné kmeňové bunky (IPSC), ktoré boli predstavené v roku 2007 japonským vedcom Šinjom Jamanakom. Bunky pacientov sa dokážu premeniť na univerzálnu bunkovú surovinu na výrobu akéhokoľvek typu liečebných buniek tým, že v bunkách uvedie do činnosti štvoricu starostlivo vybraných génov. V roku 2012 za to Jamanaka dostal Nobelovu cenu za medicínu. Bunky IPSC sú niekedy označované za budúcnosť medicíny. Nehrozí pri nich riziko odmietnutia, možno ich ľahko „preprogramovať" a ich tvorba necelí takým etickým problémom ako embryonálne kmeňové bunky. Už v septembri 2014 transplantovali japonskí lekári ako prví na svete pacientke časť sietnice vytvorenú z jej vlastných buniek. Išlo o prvú operáciu za použitia buniek IPSC. Navyše technológia prípravy buniek IPSC sa podľa prednostu Biologického ústavu Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity Petra Dvoŕáka „prepojila s technológiou presnej editácie genómu, tzv. CRISPR/ Cas9, a ponúkla tak medicíne takmer dokonalé modely genetických ochorení". Podľa Dvořáka je pravdepodobné, že „bude bariéra širokého predklinického a klinického využívania buniek IPSC čoskoro prelomená a zmení medicínu". Ľudské kmeňové bunky stále predstavujú podľa profesora Českej poľnohospodárskej univerzity Jaroslava Petra „kameň mudrcov medicíny" a nenahraditeľný nástroj na výskum mnohých zdravotných porúch. Už sa začali prvé skúšky liečenia Parkinsonovej choroby, v štádiu príprav je aj liečba cukrovky prvého typu. A testuje sa liečba očnej sietnice poškodenej takzvanou makulárnou degeneráciou. Tohtoročná štúdia kalifornských lekárov napríklad uviedla, že rok po tom, čo vniesli do chorej sietnice pacientov „záplatu" vypestovanú z embryonálnych kmeňových buniek, sa dvom chorým postupne zlepšil zrak natoľko, že sú opäť schopní čítať. čtk


[Hore]
--------------------------------------

Detvianska dychová storočnica

Šport

Korene dychovej hudby v Detve siahajú do rokov 1918 – 1919. Jej aktívnu činnosť podnietil dekan Ján Štrbáň, ktorý bol v roku 1921 ustanovený za správcu Rímskokatolíckej farnosti v Detve. V piatok o 17.30 hodine bude v Detve ďakovná svätá omša za storočné pôsobenie Cirkevnej dychovej hudby v Detve a za jej zosnulých členov. V sobotu sa o 17.00 hodine sa začne koncert 100-ročnej detvianskej dychovky a pozvaného hosťa, Dychového orchestra for Bratislava. Autor: JÁN FELIX

[Hore]
--------------------------------------

Aj vy ste boli cudzincami

SME

Migrácia je opäť na titulných stranách. Odporcovia globálneho paktu OSN okrem iného argumentujú aj ohrozením židovsko-kresťanských koreňov európskej civilizácie. Úprimne veriacim, ale aj pragmatickým populistom v tejto debate treba vždy občas tie korene poodhaliť. Medzi príkazmi pre nasledovníkov Mojžiša čítame aj tento: „Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte.“ Samotná existencia tohto príkazu naznačuje, že problém vzťahu k migrujúcim cudzincom je taký starý, aká je stará židovsko-kresťanská civilizácia. Aký iný by bol dôvod tohto prikázania? Veď si len pripomeňme ten príbeh. Migrácia a migrácia a opäť migrácia. Vizionár Jozef bol syn Jákoba, migranta, cudzinca v Kanaánskej krajine. Sám bol migrantom v Egypte, kam ho bratia predali ako otroka. Vďaka predvídavosti sa v cudzine presadil a dotiahol to až na ministra hospodárstva a v čase hladomoru z krajiny urobil útočisko pre ostatných. Aj jeho bratia postupne migrovali do Egypta. Populačné správanie kmeňov, ktoré tam vzišli z Jákobových synov, však v priebehu rokov začal Egypt pociťovať ako civilizačnú hrozbu. Najprv boli pogromy a potom exodus, Mojžišom riadená migrácia. A neskôr opäť migrácia, oscilovanie elít medzi Babylonom a Jeruzalemom a rozptýlenie po celom známom svete. A kresťanstvo predsa vznikalo tak, že jeho zvestovateľ Pavel z Tarzu chodil po ucelených komunitách židovských migrantov v Rímskej ríši. Vždy začínal v synagógach a tam predovšetkým získaval pre myšlienku kresťanstva ľudí, ktorí boli ako – tak oboznámení s judaizmom. Bez jeho migráciou presiaknutého príbehu totiž zvesť o Ježišovi z Nazareta ako mesiášovi nedávala zmysel. V kultúrnej pamäti judaizmu a kresťanstva vždy rezonovalo, že sú potomkami migrujúcich kmeňov unikajúcich pred hladom a neslobodou. Preto je pochopenie a súcit s migrantmi základnou genetickou výbavou tejto civilizácie. V spiritualizovanej podobe sa tento motív dostal aj do kresťanstva. Cirkev sa vníma ako spoločenstvo migrantov. Teda, pardon, pútnikov. Nesmie sa viazať na zem a krajinu a zbožstvovať ju ako konečný cieľ. Ešte máme v pamäti, s akou naliehavosťou sa predstavitelia cirkví na Slovensku vyjadrili proti Istanbulskému dohovoru. Budú teraz v biskupských listoch zastavovať zlo z Marrákeša? Zostáva dúfať, že židovsko-kresťanské korene nepustia a vzíde z nich hlas na obhajobu rozumnej diskusie o migrácii.
Autor: Ondrej Prostredník, evanjelický teológ


[Hore]
--------------------------------------

Benátky vo farbe bolesti

Šport

Krásy Benátok sa včera na počesť prenasledovaných kresťanov zahalili do červena. Pamätný večer so svedectvami a červeným osvetlením častí mesta bol osobitne venovaný Asii Bibiovej – pakistanskej kresťanke odsúdenej na trest smrti pre rúhanie, ktorú najvyšší súd krajiny 31. októbra vyhlásil za nevinnú. Pri tejto príležitosti zaslal benátskemu patriarchovi Mons. Francescovi Moragliovi svoje ďakovné posolstvo pápež František. Autor: JÁN FELIX

[Hore]
--------------------------------------

Borovicu vyťali spred kostola

Nový Čas

Košice už majú vianočný stromček
Rozsvietia ho pred Mikulášom
Autor - Patrik Struk
KOŠICE/OLŠOVANY - Tohtoročným symbolom Vianoc v metropole východu je netradičný ihličnan. Duglaska tisolistá, ktorú mestu darovala rímskokatolícka filiálka v Olšovanoch, je výnimočná najmä výraznou vôňou. Košičania ju budú obdivovať až do začiatku januára. Slávnostne stromček rozsvietia 5. decembra, keď odštartujú vianočné trhy.
Vianočný stromček sa dlhé roky vypínal nad obcou Olšovany (okr. Košice-okolie), hneď pri schodoch do Kostola sv. Petra a Pavla. Kurátor svätostánku Václav Obšitník vysvetľuje, že korene duglasky začali v posledných rokoch tlačiť na murivo. ,,Tento krásny strom už musel ísť preč, preto sme sa ho rozhodli darovať našim susedom Košičanom na Vianoce," povedal. Prevoz i osadenie stromu zabezpečovali pracovníci Mestských lesov Košice. Člen predstavenstva Ivan Timko prezradil, že púť trojtonového ihličnana sprevádzali aj komplikácie. ,,Z Olšovian, ktoré sú od centra Košíc vzdialené 15 km, nám cesta trvala vyše hodiny a pol. V dedinách sme museli zastavovať a nadvihovať telekomunikačné káble pre husté konáre vianočného stromu," vysvetlil.
ZAUJÍMAVOSŤ
- Duglaska tisolistá je druhý najvyšší ihličnan po sekvoji, môže dosiahnuť výšku až 75 m.


[Hore]
--------------------------------------

Ocenenia Fóra kresťanských inštitúcií

Rádio Lumen

Tému rodiny treba z celoslovenskej úrovne preniesť na regionálnu. To je len jeden z plánov Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré by chcela platforma priniesť v najbližšom období. Plánuje tiež usporiadať sériu workshopov a diskutovať o lepšej pomoci v rozvojovom svete. Fórum združujúce vyše päťdesiat kresťanských organizácií na svojom valnom zhromaždení tiež udelilo čestné členstvo za celoživotné angažovanie v kresťanských hodnotách trom ženám - Anne Záborskej, Terézii Lenczovej a Kataríne Hulmanovej. Bol pri tom Pavol Hudák, redaktor: „Fórum kresťanských inštitúcií už aj v minulosti ocenilo významné osobnosti čestným členstvom. Prvýkrát však toto ocenenie nazvali Svetlo sveta. Hovorí predseda fóra Tomáš Kuzár.“
Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií: „Chceme poukázať na ľudí, ktorí prinášajú kresťanské hodnoty do spoločnosti, ktorí svedčia vlastne o tom, že kresťania, kresťanské posolstvo má svoje miesto v spoločnosti.“
Pavol Hudák: „Fórum kresťanských inštitúcií ocenilo tri ženy. Medzi nimi aj Katarínu Hulmanovú, ktorá sa angažuje vo fóre od roku 2005 a je tiež členkou Pápežskej rady pre laikov.“
Katarína Hulmanová, ocenená: „Fórum kresťanských inštitúcií, v ktorom som vlastne od roku 2005, keď vzniklo ako občianske združenie, že sa krásne rozvíja a že naozaj že hlasy kresťanských laikov je v spoločnosti počuť.“
Pavol Hudák: „Ocenenie Svetlo sveta si prebrala aj Terézia Lenczová, ktorá sa desaťročia venuje problému ekumenizmu a rodiny. Zároveň bola dlhoročnou predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu.
Terézia Lenczová, ocenená: „Je mi to milé, že to dostávam od mojich priateľov, ale jednoducho ja som na prácu a nie na oslavu.“
Pavol Hudák: „Ocenenie Svetlo sveta si od Fóra kresťanských inštitúcií prevzala aj dlhoročná europoslankyňa za KDH Anna Záborská, ktorá na európskej pôde háji kresťanské hodnoty. Ocenenie vníma ako uznanie svojej práce a gesto, ktorým kresťanské inštitúcie potvrdzujú dôležitosť rodiny, založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy.“
Anna Záborská, europoslankyňa za KDH: „Takéto gestá sú dnes potrebné viac, než kedykoľvek predtým. Dávajú nám všetkým príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo všetko rodina znamená.“
Pavol Hudák: „Fórum kresťanských inštitúcií vytvára platformu pre spoluprácu kresťanských organizácií, za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy.“


[Hore]
--------------------------------------

Diecézna škola viery

Rádio Lumen

Spišská diecéza rozbehla pre veriacich novú aktivitu. Ide o diecéznu školu viery. Pozostáva z praktických prednášok, z náuky o sviatostiach, prikázaniach, pravdách viery a svätého písma. Viac povie Pavol Jurčaga.“
Pavol Jurčaga, redaktor: „Diecézna škola viery bude trvať štyri roky. Kňazi túto akciu predstavili pred časom aj veriacim vo farnostiach. Hovorí generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol: „Táto myšlienka po prvýkrát pre mňa zaznela z úst otca biskupa monsignora Štefana Sečku, ktorý tu v závere jubilejného roka svätého Martina pred rokom teda v roku 2017 v novembri, keď sme mali spoločnú rekolekciu, tak v Spišskej katedrále vo svojom príhovore informoval nás ako kňazov diecézy o tomto zámere usporiadať diecéznu školu viery.“
Pavol Jurčaga: „Prednášky sú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. A sú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú.“
Anton Tyrol: „Tak ako povedal to poradie jednotlivých rokov, teda otázky dogmatické súvisiace so sviatosťami, potom s pravdami viery, ďalej otázkami morálky katolíckej a svätého písma, tak tak sme potom aj uskutočnili tie prvé plány a teda už istú časť máme aj za sebou.“
Pavol Jurčaga: „Stretnutia sa konajú na týchto miestach - Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená a Námestovo.“


[Hore]
--------------------------------------

Benátky sa na počesť prenasledovaných kresťanov zahalili do červena

Rádio Lumen

Krásy Benátok sa dnes na počesť prenasledovaných kresťanov zahalili do červena. Pamätný večer organizuje Pápežská nadácia ACN a benátsky patriarchát. Iniciatíva si osobitne pripomenie Asiu Bibiovú, pakistanskú kresťanku, odsúdenú na trest smrti kvôli rúhaniu, ktorú Najvyšší súd krajiny koncom októbra prehlásil za nevinnú. Spomienkový večer sa zároveň koná v kontexte tradičnej diecéznej púte mladých. Súčasťou večera, bude aj svedectvo biskupská biskupa koptskej katolíckej cirkvi z Egypta. Cieľom celej udalosti je šíriť povedomie verejnosti o utrpení mnohých dnešných kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Svoje posolstvo do Benátok zaslal aj Svätý Otec František.

[Hore]
--------------------------------------

Kampaň Darček naviac

Rádio Lumen

Pápežské misijné diela na Slovensku, chcú pripraviť deťom v Afrike radostné Vianoce. Kampaňou Darček naviac pozývajú všetkých ľudí, aby pred Sviatkami narodenia Pána, mysleli aj na chudobných na čiernom kontinente a pomohli im ľubovoľným príspevkom. Vyzbierané peniaze poputujú na viaceré projekty v Keni, Ugande a Rwande. Vo Rwande sa o podporu uchádza dielo, na ktorom pracuje aj slovenský misionár. Viac zistil Ján Heriban, redaktor: „Vianoce sú sviatky darov. Pápežské misijné diela sa preto rozhodli dať vianočný dar aj tým, ktorí si ho sami nemôžu len tak ľahko dopriať. Pomôcť môže každý. Stačí, ak sa zriekne hoci len malej sumy peňazí v prospech afrických detí. Pokračuje riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku, Ivan Kňaze.“
Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku: „Cieľom tejto aktivity je pomôcť misijným krajinám a hlavne projektom detí. Pápežské misijné diela sú zložené aj z pápežských misijných diel detí, ktoré majú na starosť starostlivosť o projekty, ktorým sa pomáhajú deťom. Takže vyzývame ľudí na Slovensku, aby pri tej príprave darčekov na Vianoce, ktorých máme na Slovensku neúrekom, pripravili jeden darček naviac pre deti v Afrike.“
Ján Heriban: „Jedným z podporených projektov, bude misijná stanica slovenského kňaza Vlastimila Chovanca, ktorý sa venuje deťom vo Rwande. Opäť Ivan Kňaze.“
Ivan Kňaze: „Tento projekt je zameraný na starostlivosť o deti, poskytnutie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelania a centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste.“
Ján Heriban: „Darček naviac môže verejnosť zaslať už teraz. Ak však na to momentálne nemáte prostriedky, zostáva vám ešte dosť času.“
Ivan Kňaze: „Zapojiť sa môžu darcovia do konca roka, do tridsiateho prvého decembra a darčekom naviac pomôžu tým najchudobnejším deťom v misijných krajinách. Aj malá pomoc pomôže, takže tá suma je na zváženie každého darcu.“
Ján Heriban: „Číslo účtu a prehľad všetkých projektov uchádzajúcich sa o podporu je na stránke misijnediela.sk.“


[Hore]
--------------------------------------

20 rokov NO Áno pre život

Rádio Lumen

Nezisková organizácia Áno pre život, funguje už dvadsať rokov. Toto výročie si jej pracovníci, dobrovoľníci aj podporovatelia pripomenuli včera na benefičnom koncerte. Výťažok z neho je súčasťou verejnej zbierky, ktorá každý rok smeruje na pomoc ľuďom v núdzi, obetiam domáceho násilia. Každoročný benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý pripravuje nezisková organizácia Áno pre život je poďakovaním jej podporovateľom a priaznivcom. Hovorí riaditeľka Zuzana Dobešová: „Je vyvrcholením kampane Domáce násilie ubližuje všetkým a vlastne počas toho týždňa, chceme upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku domáceho násilia.“
Júlia Kavecká: „K výročiu Áno pre život prišla zablahoželať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová: „Vydržať dvadsať rokov naozaj v takých podmienkach, aké im legislatíva umožňovala, respektíve neumožňovala, tak to naozaj si vyžaduje veľa nadšenia, veľa odhodlania, proste srdce pre tú robotu.“
Júlia Kavecká: „Dobrú myšlienku tento rok podporili svojimi vystúpeniami heligonkár Martin Repáň, Ťažká muzika z Terchovej a speváčka a textárka Janais: „Ja sa naozaj teším, že sme tu mohli byť a že sme mohli svojou hudbou tak prísť medzi týchto ľudí, medzi ľudí, ktorí šíria dobro, ktorí proste sa snažia nakaziť tým dobrom ďalších.“
Júlia Kavecká: „Koncert si vychutnala aj dlhoročná riaditeľka Áno pre život a dnes poslankyňa Národnej rady, Anna Verešová: „Tieto benefičné koncerty sú nádherné, jednak ľuďmi, umelcami, ktorí vystupujú, ale jednak ľuďmi, ktorí sú v obecenstve, v javisku. Cítiť tú veľké dobro, cítiť tú ochotu.“
Júlia Kavecká: „Výťažok z predaja vstupeniek poputuje na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou na pomoc osobám so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.“


[Hore]
--------------------------------------

Istanbulský dohovor v Česku: rozdelená cirkev aj kritický Kraus

postoj.sk

V čom sa líši debata o Istanbulskom dohovore v Českej republike od tej na Slovensku.
Viac kritických hlasov zo sekulárneho prostredia aj nejednotný postoj cirkví. To sú hlavné rozdiely medzi verejnou debatou o Istanbulskom dohovore v Českej republike a na Slovensku.
Česko patrí spolu so Slovenskom medzi desať krajín EÚ, ktoré stále neratifikovali Istanbulský dohovor. Česká vláda ho dokonca podpísala len pred dvomi rokmi, medzi poslednými. Slovensko svoj podpis pod dohovor dalo ešte v roku 2011. Štát sa však k zmluve pridá oficiálne až ratifikáciou, teda schválením v parlamente.
To by malo v Českej republike nastať začiatkom budúceho roka.
Rozdelení kresťania
Kým na Slovensku sa dá hovoriť o jednotnom postoj cirkví proti Istanbulskému dohovoru, u západného suseda je to inak.
Ešte v lete sa proti dohovoru postavilo sedem kresťanských cirkví, podľa ich spoločného vyhlásenia by ohrozil tradičnú rodinu a postavila mužov a ženy proti sebe. Ako uvádza ČTK, Českobratská cirkev evanjelická aj Cirkev československá husitská sa ale k výzve nepripojili.
„Rešpektujeme, že na Istanbulský dohovor môžu mať kresťania rôzne pohľady. Osobne sme toho názoru, že by sa ČR mala prihlásiť k štátom, ktoré sa nezmierujú s rôznymi formami zneužitia moci a zmluvu už ratifikovali,“ uzniesla sa synodálna rada Českobratskej cirkvi evanjelickej.
Zmierlivý tón k dohovoru zaznel aj z úst pražského svätiaceho biskupa Václava Malého. „Nerozumiem tomu, prečo u nás dohovor vyvolal taký odpor. Vyčíta sa z neho niečo viac, než v ňom je. Napríklad, že stavia ženu proti mužovi,“ citoval biskupa Malého Český rozhlas.
Podľa biskupa Malého síce niektoré články dohovoru vyvolávajú otázky, ako napríklad zavedenie genderovej výchovy do škôl, ale skôr ako ostré odsúdenie si jeho text zaslúži otvorenú a vecnú diskusiu. Biskup malý si nemyslí, že po ratifikácii dohovoru sa rozbije právny poriadok
„A nie je to ani cesta k rozbitiu klasickej rodiny alebo vzťahu muža a ženy,“ dodal.
Naopak, ostro proti dohovoru vystúpil katolícky kňaz Petr Piťha, ktorého kázeň v Chráme sv. Víta koncom septembra vyvolala veľkú polemiku a podľa niektorých médií rozprúdila diskusiu o Istanbulskom dohovore. Piťhu sa následne zastal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Kritický Kraus aj výhrady advokátov
Kým kritika cirkví smerom k dohovoru obsahuje výhrady pre skrytú gender ideológiu, česká debata obsahuje kritické hlasy používajúce aj iné argumenty.
Napríklad známy herec a moderátor Jan Kraus kritizoval Istanbulský dohovor pre akýsi dohľad nad štátom, ktorý násilie na ženách sám zakazuje.
„Istanbulská (zmluva) je proti násiliu žien. Chráň Pán Boh, že by som mal niečo za násilie žien. Nemilujem nič viac než ženy – a nikdy som nemiloval. Ale máme zákony na to, že žiadne násilie na ženách sa v demokratickej spoločnosti nemôže odohrávať. Považujem to za samozrejmosť a každý, kto sa toho dopustí, je zločinec,“ povedal Kraus v úvode svojej show 7. novembra.
Kraus sa podľa vlastných slov dočítal, že Istanbulský dohovor je nadnárodná dohoda, že skutočne sa nebudeme dopúšťať násilia na ženách. „Až ma to trošku uráža, ako by to doteraz nestačilo. Máme zákon, ktorý to nedovoľuje,“ povedal. Zároveň kritizoval aj Marakéšsku deklaráciu a tiež zákaz predaja cez sviatky.
Do debaty o Istanbulskom dohovore sa zapojila aj Česká advokátska komora. Tá vyjadrila obavy, že prijatie Dohovoru by viedlo k prelomeniu mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní ku klientom.
Ako píše aktuálně.cz, Dohovor v článku 28 stanovuje, že štáty, ktoré sa zaviažu k jeho dodržovaniu, urobia nevyhnutné opatrenia, aby zákonné pravidlá dôvernosti nebránili určitým profesiám ohlásiť dôvodné podozrenie, že sa niekto dopustil násilia na žene či domáceho násilia, pokiaľ by sa mohlo v budúcnosti opakovať.
Hovorkyňa Českej advokátskej komory Iva Chaloupková uviedla, že advokát nesmie byť vystavený situácii, kedy by mal aktívne hlásiť úradom či polícii skutočnosti, na ktorých by bolo možné založiť podozrenie zo spáchania trestného činu.
„Takéto konanie je priamo v rozpore s princípmi fungovania advokácie a právneho štátu,“ dodala.
Vláda však namieta, že daný článok Dohovoru sa advokátov netýka. Analýza ministerstva spravodlivosti o advokátoch nehovorí, odkazuje riaditeľ vládneho odboru rovnosti žien a mužov Radan Šafařík.
Podľa advokáta a bývalého ústavného sudcu Stanislava Balíka je to dôkaz, že dohovor je nejasný. „Niekto tam advokáta nevidí a iný ho tam vidí celkom jednoznačne,“ povedal.
Hlasovať budú začiatkom roka
Istanbulský dohovor spustil v Česku aj petície – za aj proti. Oboma petíciami sa zaoberal začiatkom novembra petičný výbor Poslaneckej snemovne.
Proti ratifikácii dohovoru predložili poslancom 12 362 podpisov, informovali Lidovky.cz. Petíciu iniciovala organizácia Stredoeurópska inšpirácia, ktorej predsedá bývalá poslankyňa za TOP 09 Nina Nováková.
Na druhej strane odovzdali na petičnom výbore 10 500 podpisov zástancov Dohovoru, ktoré vyzbierali Česká ženská lobby spolu s českou pobočkou Amnesty International.
Ako dodávajú Lidovky, v dolnej komore parlamentu prevzala rolu ambasádorky Istanbulského dohovoru poslankyňa za hnutie ANO Radka Maxová. Pre český server povedala, že má osobnú skúsenosť s domácim násilím.
Českí poslanci však budú rozhodovať o ratifikácii Istanbulského dohovoru zrejme až začiatkom budúceho roku.
Vláda totiž predloží Dohovor do parlamentu až po schválení novely trestného zákona, ktorá má zosúladiť českú legislatívu s dohovorom. Novela má napríklad zakotviť trest za odvlečenie do cudziny za účelom sobáša, násilnú sterilizáciu a má tiež upraviť premlčaciu dobu pri stíhaní za ženskú obriezku. Autor: Pavol Rábara


[Hore]
--------------------------------------

Poľskí biskupi po pedofilných škandáloch: Ospravedlnili sa za sexuálne zneužívanie detí kňazmi

topky.sk

VARŠAVA - Poľskí katolícki biskupi sa v pondelok ospravedlnili deťom, ktoré v prevažne katolíckej krajine trpeli sexuálnym zneužívaním v rukách kňazov a ďalších cirkevných lídrov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.
"Žiadame o odpustenie Boha, všetky obete sexuálneho zneužívania, ich rodiny a celú cirkevnú obec za všetku bolesť spôsobenú deťom a mladým ľuďom, ako aj ich rodinám kňazmi, veriacimi a laikmi zamestnanými v cirkvi," napísali biskupi vo vyhlásení po stretnutí s južnom Poľsku.
"Pre tieto obete sú uvedené zločiny zdrojom hlbokého utrpenia, ktoré poznačilo životy ich samotných, ich rodín a náboženskej obce," dodali biskupi. U mnohých to spôsobilo "napätie v ich viere".
Vyhlásenie biskupov nasledovalo tri týždne po premiére filmu "Kler" (Kňazi) o zneužívaní a korupcii v katolíckej cirkvi. Film pritiahol v Poľsku do kín za týždeň takmer dva milióny divákov - je to rekord v krajine s 38 miliónmi obyvateľov.
Biskupi sa zaviazali, že budú bojovať proti "tomuto zlu" tak, že obvinených vo všetkých "potvrdených" prípadoch zneužívania odovzdajú do rúk prokurátorom. Poľská katolícka cirkev sa už aj pred štyrmi rokmi ospravedlnila za zločiny spáchané pedofilmi v jej radoch.
Podľa združenia obetí nazvaného "Neboj sa" padlo v posledných rokoch 56 rozsudkov za tieto trestné činy, vrátane vlastnenia detskej pornografie. S pedofilnými škandálmi zápasí katolícka cirkev po celom svete, pričom v mnohých krajinách vyšli najavo odhalenia zo zneužívania, ktoré zároveň sprevádzali obvinenia, že vedenie cirkvi nebolo ochotné primerane zareagovať. V pondelok už skôr španielska katolícka cirkev oznámila, že chce "odstrániť" zneužívanie neplnoletých a tieto prípady nezakrývať. TASR


[Hore]
--------------------------------------

Poľskí biskupi sa ospravedlnili za sexuálne zneu...

dennikn.sk

Poľskí biskupi sa ospravedlnili za sexuálne zneužívanie detí kňazmi. „Žiadame o odpustenie Boha, všetky obete sexuálneho zneužívania, ich rodiny a celú cirkevnú obec za všetku bolesť spôsobenú deťom a mladým ľuďom, ako aj ich rodinám kňazmi, veriacimi a laikmi zamestnanými v cirkvi,“ napísali.
Vyhlásenie biskupov nasledovalo tri týždne po premiére filmu „Kler“ (Kňazi) o zneužívaní a korupcii v katolíckej cirkvi. Film pritiahol v Poľsku do kín za týždeň takmer dva milióny divákov – je to rekord v krajine s 38 miliónmi obyvateľov.


[Hore]
--------------------------------------
(c) TK KBS 2003-2020