Monitoring médií zo dňa 16.03.2018

- Súd v Prešporku zmenil trest smrti na galeje (SME)
- Vatikán sa priznal k retušovaniu (Pravda)
- Farár zneužíval chlapca: Dostal 63 rokov basy (Plus jeden deň)
- Zbierka na pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku (Rádio Lumen)
- 10. výročie úmrtia Chiary Lubichovej (Rádio Lumen)
- Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku má nového duchovného (Rádio Lumen)
- Zbierka Boj proti hladu (Rádio Lumen)
- Krížová cesta s bohosloveckou skupinou Anastasis (Rádio Lumen)
- Výťažok zo zbierky Podeľme sa (Rádio Lumen)

Súd v Prešporku zmenil trest smrti na galeje

SME

Súdení protestanti mali na výber: buď sa priznajú k zločinu a zachránia si život, alebo budú o hlavu kratší.
Za jedného z najvýznamnejších cirkevných hodnostárov, diplomatov či politikov strednej Európy 17. storočia sa považuje Juraj Pohronec Slepčiansky (Selepčéni). Pochádzal z chudobných pomerov, jeho rodičov zabili Turci. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa získal vzdelanie a mohol študovať v Ríme. Vďaka schopnostiam sa neskôr stal ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom. Pripisujú sa mu zásluhy za záchranu Viedne pri útoku Osmanov v roku 1683, pretože sa do nej jeho zásluhou zapojil poľský kráľ Ján III. Sobieski. Tým sa zároveň skončil rozmach osmanských výbojov na našom území. Okrem politickej a cirkevnej práce mal aj výtvarný talent. Vynikal ako znamenitý portrétista a patrí k našim najvýznamnejším medirytcom. V 17. storočí Uhorsko sužovali protihabsburské stavovské povstania. Nestabilita v krajine pomáhala výbojom Turkov a osmanská nadvláda sa rozšírila až na dve tretiny územia pôvodného Uhorského kráľovstva.
V tomto období sa v Uhorsku rýchlo udomácnili aj Lutherove a Kalvínove myšlienky a jeho územie sa vďaka tomu stalo útočiskom protestantských exulantov z Čiech i Rakúska. V minulosti dominantná katolícka cirkev s takýmto vývojom nebola spokojná. Po istom čase sa rozhodla nadobudnúť stratené pozície späť a proti predstaviteľom reformácie zorganizovala rad útokov. Žiaľ, práve tie najkrutejšie organizoval Juraj Pohronec-Slepčanský. Na mimoriadny súd do Prešporku 5. marca 1674 predvolal štyri stovky protestantských kňazov a učiteľov, ktorí boli obvinení z velezrady a hrozil im trest smrti. Ešte rok predtým súd pod jeho vedením súdil evanjelických duchovných i superindentov (biskupov), ktorých obvinili z podpory sprisahania proti cisárskemu majestátu. Súdení mali na výber, buď sa priznajú k tomuto zločinu a zachránia si život, alebo budú o hlavu kratší. Medzi exulantmi bol aj Daniel Sinapius Horčička, ktorý písal nielen po latinsky, ale vo svojich prácach vyzdvihoval slovenčinu. Je aj autorom prvej zbierky slovenských prísloví. V roku 1674 evanjelickí a kalvínski duchovní a učitelia opäť dostali možnosť priznať si vinu a podpísať reverz. Veľká časť z nich sa nátlaku vrchnosti podvolila a zachránili si život. Pevných vo svojej viere zostalo 61 z nich, a preto si vypočuli rozsudok: „Ako usvedčení a odsúdení pre urážku Boha a Cisárskeho Veličenstva nech podľa krajinského práva stratia majetky i životy, a nech sa preto zavedú na popravisko, kde im odtnú ruky a nohy, a budú alebo zaživa upálení, alebo na smrť ukameňovaní.“ Trest smrti bol napokon zmenený na neapolské galeje, čo bolo možno ešte krutejšie ako trest smrti.
Dvom odsúdeným, Jánovi Simonidesovi a Tobiášovi Masníkovi, sa podarilo na ceste do Benátok utiecť. O Simonidesovi sa dnes študenti učia ako o autorovi cestopisných a memoárových diel, v ktorých opísal svoje osudy od bratislavského súdu, cez časy exilu v Nemecku až po návrat domov.
Vladimír Tomčík
združenie Devínska brána


[Hore]
--------------------------------------

Vatikán sa priznal k retušovaniu

Pravda

Vatikán potvrdil, že upravil fotografiu listu bývalého pápeža Benedikta XVI. adresovaného súčasnému pápežovi, Františkovi. Snímka, ktorú poskytol médiám, skreslila zmysel spôsobom, ktorý odporuje zásadám novinárskej etiky. V čitateľnej časti Benedikt XVI. chváli novovydané zväzky, ktoré František venoval teológii. Vatikán sa však priznal, že rozmazal posledné dva riadky listu, kde bývalý pápež píše, že knihy nečítal a z teologického hľadiska preto nemôže posúdiť Františka. (čtk)

[Hore]
--------------------------------------

Farár zneužíval chlapca: Dostal 63 rokov basy

Plus jeden deň

Na 63 rokov väzenia odsúdili v Mexiku rímskokatolíckeho kňaza za pohlavné zneužívanie chlapca. Carlos López Valdés (72) by si mal odsedieť 40 rokov, čo je maximálna možná výška trestu. Duchovného zatkli asi pred poldruha rokom, kňazského úradu bol však zbavený už v roku 2010. Chlapca mal zneužívať v rokoch 1994 1998. Dnes už dospelý muž povedal, že mu trvalo roky presvedčiť prokuratúru. tasr

[Hore]
--------------------------------------

Zbierka na pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku

Rádio Lumen

Pomôcť prenasledovaným kresťanom môžeme všetci. V nedeľu sa vo všetkých kostoloch bude konať zbierka na pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku. Podľa bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka je symbolické, že sa zbierka uskutoční v čase, keď si pripomíname 30. výročie sviečkovej manifestácie, ktorá bola výrazom náboženskej neslobody a prenasledovania kresťanov u nás. Výťažok zbierky biskupi prerozdelia na konkrétne projekty prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity a ACN Slovensko - pomoc trpiacej cirkvi. Viac zisťoval redaktor Pavol Hudák: „Kto prispeje hoci len malou sumou na pomoc prenasledovaným kresťanom, má účasť na uľahčení ťažkého osudu tých, ktorí pre vieru v Ježiša sú v svojich krajinách prenasledovaní, potláčaní, väznení a zabíjaní. Hovorí bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.“
Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup: „By som chcel pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých, ktorí sa zúčastnia na svätých omšiach túto nedeľu, aby mysleli na to, že svojim príspevkom pomôžu konkrétnym spôsobom trpiacim ľuďom za svoju vieru. Kým u nás prenasledovanie kresťanov je dejinná záležitosť, sú také časti sveta, kde prenasledovanie kresťanov je každodenná súčasná realita.“
Pavol Hudák: „Výnos zbierky rozdelí konferencia biskupov na projekty, ktoré pripravila slovenská katolícka charita v spolupráci so svojimi partnermi v Iraku, či Sýrii. Hovorí Hugo Gloss z katolíckej charity.“
Hugo Gloss, Slovenská katolícka charita: „Je vytvorená zmluva medzi konferenciou biskupov a Slovenskou katolíckou charitou, ktorá pokrýva dohodnuté projekty. Na záver predkladáme vyúčtovanie, pôjde o rekonštrukciu zničených domovov, infraštruktúry, ako sú napríklad studne alebo nejaké budovy, ktoré využívajú miestne komunity.“
Pavol Hudák: „Nedeľná zbierka by mala podporiť aj projekt Návrat z ruín domovu pod záštitou pápežskej nadácie ACN - pomoc trpiacej cirkvi. Pokračuje riaditeľka slovenskej pobočky Martina Hatoková.“
Martina Hatoková, riaditeľka slovenskej pobočky: „A je dvestopäťdesiatmiliónovým celosvetovým projektom na záchranu irackých kresťanov v deviatich obciach na Ninivskej planine.“
Pavol Hudák: „Podľa štatistík je vo svete prenasledovaných pre svoju vieru viac ako dvesto miliónov kresťanov v asi päťdesiatich krajinách.“


[Hore]
--------------------------------------

10. výročie úmrtia Chiary Lubichovej

Rádio Lumen

Zakladateľku hnutia Fokoláre si pripomenuli aj v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Chiary Lubichovej včera slávil svätú omšu bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský. Dvadsiate storočie bolo storočím, keď sa zrodili mnohé cirkevné hnutia, medzi nimi aj Fokoláre. Jeho zakladateľka sa v tichosti a pokore usilovala zapáliť oheň Božej lásky v srdciach. Na pohrebe Chiary Lubichovej to povedal vtedajší vatikánsky štátny sekretár, kardinál Tarcizio Bertone.

[Hore]
--------------------------------------

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku má nového duchovného

Rádio Lumen

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku má oddnes nového duchovného. Stal sa ním Stanislav Kaník. Do funkcie ho počas slávnostnej svätej omše uviedol vojenský ordinár, biskup František Rábek. Pokračuje Ondrej Rosík: „Od prvého marca bola na úrade hlavného lekára Vojenskej nemocnice v Ružomberku zriadení vojenská tabuľka. Dnes bol na pozíciu duchovného správcu zvolený Stanislav Kaník. Hovorí vikár vikariátu a ordinariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Jozef Michalov.“
Jozef Michalov, vikár vikariátu a ordinariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky: „Bude zaradený na miesto vojenského kaplána úradu hlavného lekára, tento úrad je riadený Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, takže tam bude pôsobiť pre vojakov, teda lekárov, zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zaradení v štruktúrach úradu hlavného lekára a zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť pre vojakov v ozbrojených silách a takisto bude pastoračne pôsobiť pre všetkých pacientov a zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.“
Ondrej Rosík: „Nový duchovný bude spolupracovať aj s miestnou farnosťou. Stanislav Kaník doteraz pôsobil ako zástupca vikára na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Tiež pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne, kde mal službu v nemocnici.“
Stanislav Kaník, nový duchovný Ústrednej vojenskej nemocnice: „Táto služba to je pre mňa niečo nové a v tom je tá výhoda, že keď je človek vo farnosti, že stretáva sa aj s inými ľuďmi a tuná vlastne sú tí, ktorí potrebujú tú útechu v tom utrpení ale samozrejme že netreba vynímať aj lekárov, sestričky a všetkých tých, ktorí tu budú. Takže čas ukáže, ako to všetko budem vedieť zvládať. Bolo mi to ako ponúknuté v roku 2016. Otec biskup uvažoval o niečom takom, že by tu mohol dať kňaza, oslovil ma, že či by som to zobral, tak som mu dal ten sľub, že prijímam túto službu s tým vedomím a čo budem vedieť, aby som vedel slúžiť.“
Ondrej Rosík: „Stanislav Kaník vo funkcii nahradí doterajšieho duchovného správcu Ľubomíra Závackého.“


[Hore]
--------------------------------------

Zbierka Boj proti hladu

Rádio Lumen

Najchudobnejším ľuďom z Haiti, Hondurasu, Ukrajiny, Albánska, Ruska a Slovenska chce pomôcť známa zbierka Boj proti hladu. 11. ročník je na svojom konci, zapojiť sa dá ešte do dnešnej polnoci. Financie od ľudí zo Slovenska budú odovzdané na projekty vincentskej rodiny pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe. Viac redaktor Ivo Novák: „Jedenásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu dosiahol výťažok viac ako dvestotisíc eur. Hovorí páter vincentín Milan Grosmann.“
Milan Grosmann, páter vincentín: „K 28. februáru 2018 bolo na účte zbierky Boj proti hladu veľmi pekných dvestodvadsaťdeväťtisíc štyristoosemdesiattri euro.“
Ivo Novák: „Organizátor zbierky Vincentská rodina už teraz vie, kam poputujú finančné prostriedky.“
Milan Grosmann: „Potraviny, lieky, zdravotná pomoc pre najchudobnejších, zabezpečenie prísunu pitnej vody, hĺbenie studní, edukačné programy pre deti a dospelých, tábory pre chudobné deti, poľnohospodárske projekty, krajčírsky projekt, projekt varenia a iné kurzy, stavba domčekov, škôl a ich zariadenia, podpora pastoračnej, výchovnej a zdravotnej činnosti. Pomoc ľuďom bez domova, bývalým väzňom a deťom ulice, výchova nových misionárov a tiež na formáciu sociálnych a charitatívnych spolupracovníkov.“
Ivo Novák: „Ľudia z celého Slovenska podporovali zbierku nielen hmotne, ale i duchovne, teda svojimi modlitbami.“
Milan Grosmann: „Chcem všetkým darcom dobrodincom vysloviť veľké Pán Boh odmeň. Každý kňaz misijnej spoločnosti raz mesačne obetuje svätú omšu za všetkých darcov a dobrodincov, ktorí podporujú diela Vincentskej rodiny.“
Ivo Novák: „Vincentská rodina sa už čoskoro pustí do príprav ďalšieho dvanásteho ročníka zbierky Boj proti hladu.“


[Hore]
--------------------------------------

Krížová cesta s bohosloveckou skupinou Anastasis

Rádio Lumen

Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste s bohosloveckou skupinou Anastasis. Podujatie v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove spojilo približne tristo mladých s cieľom poukázať na to, že príbeh, ktorý sa odohral pred dvetisíc rokmi sa môže stať príbehom každého jedného človeka. Líder skupiny Anastasis, bohoslovec Miroslav Hamarčák podotkol, že táto krížová cesta je v prvom rade modlitba a nie iba vystúpenie. V závere vyzval mladých na základe ostatných udalostí v krajine, aby sa zjednotili aj v modlitbe za Slovensko. Symbolickým zasvietením svetielka na svojich smartfónoch mohli mladí ukázať ochotu prijať Krista do svojho života. Krížová cesta je tieňovým divadlom vyobrazujúcim príbeh Ježiša, očami jedného z jeho najbližších apoštolov Petra. Je to 14 zastavení popretkávaných hudobnými vsuvkami skupiny Anastasis, hovoreným slovom a už spomínanými tieňovými dramatickými výjavmi.

[Hore]
--------------------------------------

Výťažok zo zbierky Podeľme sa

Rádio Lumen

Na vybudovanie krízového centra Vincentínum v Košiciach poputujú ďalšie stovky eur. Vyzbierali ich dobrovoľníci domu Quo vadis v Bratislave, ktorí sa zapojili do podujatia Katolíckeho hnutia žien Slovenska s názvom Podeľme sa. Návštevníci domu, ktorí sa rozhodli odoprieť si časť svojich peňazí, si za ne pochutili na pôstnej polievke. Svojím príspevkom pomôžu rodinám a matkám v núdzi, ktorým krízové centrum poskytne odbornú pomoc a prístrešie. Pri podávaní polievky bol aj Ján Heriban, redaktor: „Od 15.00 až do 22.00 hodiny prichádzali do katolíckeho dómu evanjelizácie v hlavnom meste ľudia, ktorí sa rozhodli nemyslieť počas pôstu iba na seba. Bol medzi nimi aj pán Tomáš: „Som veľmi rád, že táto akcia sa dostala do povedomia, ale myslím si že naozaj, nie je to niečo čo by sme mali podporiť z nášho nadbytku, ale mali by sme sa uskromniť a na základe toho, čo ušetríme na sebe, sme mali toto podporiť.“
Ján Heriban: „Podobne aj pani Klára hovorí, že ak človek môže aspoň niečo urobiť pre druhých, musí to využiť.“
Pani Klára: „Toľko príležitostí je a ľudia chodia tak, že si to nevšímajú. Takže ja si myslím, že keď je nejaká taká príležitosť, tak treba pomôcť, keď je možné. Možnože zapoja sa aj takí ľudia, ktorí by ináč by sa nezapojili do takýchto vecí.“
Ján Heriban: „Dobrovoľníci z domu Quo vadis pripravili ako pôstny pokrm falošný guláš. Dobrovoľníčka Táňa v kuchyni síce nepomáhala, no poslúžila pri vydávaní jedla.“
Táňa, dobrovoľníčka: „Táto akcia, už to vyplýva z jej názvu, že podeľme sa, takže sa delíme aj o seba, aj o jedlo.“
Ján Heriban: „Riaditeľka Quo vadis Monika Hricáková si myslí, že delenie sa v človeku buduje osobnosť. Platí to nie len pre tých, ktorí prispeli, ale aj pre dobrovoľníkov, ktorí podujatie zastrešili.“
Monika Hricáková, riaditeľka Quo vadis: „Nie každý rok varia dobrovoľníci, niekedy objednávam od cateringu, tento rok aj navarili, takže opäť taký bonus, proste že môžeme viac peňazí potom dostať. Tých dobrovoľníkov je veľmi veľa, ktorí robia v Quo vadis. Je ich vlastne viac ako šesťdesiat, takže vždy sa vytvorí nejaká iná skupinka okolo iného stretka, ktorí niečo robia a pomáhajú.“
Ján Heriban: „Zbierka Podeľme sa vyniesla v bratislavskom dóme evanjelizácie viac ako šesťsto eur.“


[Hore]
--------------------------------------
(c) TK KBS 2003-2020