Pápež vymenoval 13 kardinálov a zvolal konzistórium na 28. novembra


Pápež nehovoril o registrovaných partnerstvách, film manipuluje kontext


Nitrianska diecéza má prvú kaplnku svätého Jána Pavla II. na štadióne


Kampaň Sviečka za nenarodené detí podporia omše za ochranu života


Mons. Pizzaballa menovaný za jeruzalemského latinského patriarchu


Provinciál slovenských jezuitov píše k aktuálnej situácii na Slovensku


V košickom katedrálnom chráme slávili starobylú liturgiu sv. Jakuba


Zmeny vo vedení Konferencie vyšších rehoľných predstavených