Františkáni hľadajú zdroje na reštaurovanie kostola sv. Žofie v Dúbravici


Bazilika Narodenia v Betleheme znovu otvára svoje brány veriacim


„S pohľadom Ježiša“ – zamyslenie z novej knihy pápeža Františka


Uplynulo 425 rokov od smrti apoštola Ríma, svätého Filipa Neriho


Pápež František sa pomodlí ruženec v spojení mariánskymi svätyňami


V Rybníku boli pohrebné obrady za zosnulého provinciála saleziánov


Chcú vydať knihu "Čarovné sakrálne pamiatky", oslovili aj verejnosť


Projekt denných svätých omší za život pokračuje v Žilinskej diecéze