Rektor Pápežského slovenského kolégia píše o sv. Cyrilovi a Metodovi


Rumunsko zaviedlo štátnu spomienku na prenasledovaných kresťanov


Mariánska Levoča si pripomína 25. výročie od návštevy sv. Jána Pavla II.


Svätý Otec v čase globálnej krízy podporil Svetový potravinový program


Mariánske Lurdy budú organizovať svoju prvú svetovú internetovú púť


Mariánsku horu v Levoči navštívil pred 25 rokmi svätý Ján Pavol II.


Biskupi USA odsúdili rozhodnutie súdu, ktorý povolil výkon trestu smrti


Pápež František prekvapil farnosť na periférii Ríma svojim telefonátom