Kontaktné osoby synodálneho procesu za Slovensko sa stretli online


Návštevy Jána Pavla II. na Slovensku zachytáva výstava v Prešove


Sympózium Apoštolskej penitenciárie priblíži dobu po Francúzskej revolúcii


Svätá stolica zriadila Cirkevnú provinciu Amazónia


Českí a moravskí biskupi sa pripravujú na návštevu ad limina apostolorum


Svätá stolica: Korupcia bráni odstráneniu chudoby


Katechéza o Liste Galaťanom (12): Sloboda sa uskutočňuje v láske


Benedikt XVI.: Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím