V Pakistane oslobodili spod obžaloby kresťanský manželský pár


V košickej katedrále vysvätili nových diakonov


Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly ponúka duchovné cvičenia


Biskupi Slovenska sa stretnú na 99. plenárnom zasadaní v Badíne 


Dekan v Kežmarku vyzdvihol pozitívne príklady návratov do Cirkvi


Politickí väzni si pripomenuli výročie narodenia a úmrtia Antona Srholca


V rímskych katakombách objavili najstarší obraz Nanebovstúpenia


Pápež František ocenil veľkodušnosť a nezištnosť darcov krvi