Do radov dobrovoľnikov civilnej ochrany sa pridali aj kňazi a rehoľníci


Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (08)


Vyšli nové Katolícke noviny, Slovo a Rebrík, prinášame ich anotácie


Pripomíname si reformu kalendára, ktorú vykonal pápež Gregor XIII.


Trnavská arcidiecézna charita potrebuje bundy pre ľudí bez domova


Pápežské misijné diela spustili výzvu, vyzývajú na na pomoc Ugande 


Diecézny katechetický úrad ponúka rôzne pôstne materiály a aktivity


Pápež vyjadril Taliansku sústrasť nad obeťami atentátu v Kongu