Na Starých Horách oslávia 30. výročie vyhlásenia chrámu za baziliku


Historik salezián kňaz Milan Stanislav Ďurica oslavuje 95 narodeniny


Taizé stretnutie mladých v Turíne sa posúva kvôli prevencii koronavírusu


Kustód Svätej zeme pozýva darcov k štedrosti pri zbierke 13. septembra


Na bicykloch po diecéze za Pannou Máriou aj svätým Vojtechom


Druhá katechéza z cyklu Uzdraviť svet: Viera a ľudská dôstojnosť


Aj Bobrovská púť k Nanebovzatej Panne Márii bude na farskej úrovni  


Úmrtie: Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Štefan Turanský SDB