Synoda biskupov bude pripomienkovať návrh záverečného dokumentu


Ranná homília pápeža Františka: Cnosť nádeje je očakávanie stretnutia


Múdrosť času - stretnutie dvoch generácií so Svätým Otcom Františkom


Biskup Rábek posvätil kaplnku vo vojenskom centre výcviku Lešť


V Malom Ríme slávili odpustovú slávnosť svätého apoštola Lukáša


Na faru prišlo darovať krv približne 100 ľudí, nakoniec tak urobilo 56


Program liturgických slávení pápeža Františka od novembra do januára


V Trnave uvedú knižnú novinku Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku


Svätý Otec vyslovil sústrasť po nešťastiach na Taiwane a na Trinidade


Cirkevné školy môžu získať opäť finančné grany na svoje vybavanie


Spoločenstvo Magis Slovensko sa zúčastní na svetovom stretnutí Magis


Víťazom festivalu Gorazdov Močenok sa stalo divadlo ATak z Bratislavy


V Bratislave sa konalo prvé stretnutie výboru Európskeho laického fóra 


Vladyka Chautur posvätil nový dom spoločenstva vo Veľkom Ruskove


Misijnú nedeľu oslávili verbisti spoločne s komunitami z celého sveta


Biskup Tencer: Aby cítili, že ich máme tak radi ako otcovia svoje deti


Sekretár M. Bartolucci: K beatifikácii Pia XII. chýba uznanie zázraku


Pozvánka na pravidelnú krížovú cestu na Kalvárskom vrchu v Bratislave


Zuzana Eperješiová vydala ako sólistka nový album s názvom Skyva


Katolícka misia v Ríme obnovila činnosť v novom akademickom roku