Svetový deň duševného zdravia upriamuje pozornosť na psychiku človeka


Katolícke noviny spúšťajú predplatiteľskú súťaž, vyhrať môžete 50 cien


Dokument pre kontemplatívne rehole o formácii mníšok už v slovenčine


RTVS odvysiela dokumentárny film o kňazovi Štefanovi Klubertovi


Arcidiecézna charita Praha vybavila domovy prístrojmi na COVID-19


Jan Graubner vyzval veriacich, aby dali príklad nesením "bremena dňa"


Spišská charita pozýva v druhej vlne pandémie do modlitbovej reťaze


Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov


Iniciatíva "Milión detí sa modlí ruženec" zaznamenala rekordnú účasť


Talianski nominanti na kardinálov boli pápežovým rozhodnutím prekvapení